Bronisław FICEK

Kandydat do Rady Gminy Wyry z Gostyni

Okręg wyborczy nr 15


Żonaty, dwoje dzieci, przedsiębiorca od 26 lat, radny Rady Gminy Wyry w latach 2010-2018.

Ubiegam się o mandat radnego w celu kontynuacji dotychczasowych działań zmierzających do sfinalizowania rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie ulicy Rybnickiej wraz z przyległymi ulicami. W ciągu tych ośmiu lat udało się skanalizować rejon do ul. Akacjowej wraz z wykonaniem nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych.

W ciągu swojej działalności skupiam się na walce o poprawę chodników i nawierzchni drogi przy ul. Rybnickiej, która leży w gestii powiatu mikołowskiego. W przypadku ponownego wyboru zamierzam kontynuować działania mające na celu doprowadzenie do realizacji inwestycji renowacji ulicy Rybnickiej we współpracy z powiatem mikołowskim. Bez odpowiedniej reprezentacji w Radzie Powiatu, realizacja tej inwestycji może okazać się utrudniona.