Michał KOPAŃSKI

Kandydat do Rady Powiatu Mikołowskiego z Gostyni

Lista nr 19
Miejsce 2


Szanowni Państwo,

Ostatni okres to lata bardzo pozytywnego rozwoju Powiatu Mikołowskiego oraz gmin wchodzących w jego skład. Wiele rzeczy zmienia się na lepsze, niemniej jeszcze dużo wyzwań przed mieszkańcami naszego powiatu.

Od 2004 roku samorządy dysponują dodatkowymi możliwościami, mogą korzystać ze środków w ramach programów unijnych. Nadchodząca kadencja samorządu na lata 2018-2023, będzie obfitować w wiele szans, których instytucje powiatowe nie mogą zmarnować. Decydując ubiegać się o mandat radnego chciałbym zaoferować przyszłej radzie swoją wiedzę w tym zakresie.

Wierzę, że swoją działalnością potrafiłbym przyczynić się do skutecznego pozyskiwania tych środków dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jeżeli Państwo podzielacie mój pogląd w tej sprawie 21 października proszę o poparcie mojej osoby.

Z poważaniem,
Michał Kopański


MICHAŁ KOPAŃSKI - Absolwent studiów magisterskich na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto ukończył studia z zakresu audytu finansów publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant w wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Pracownik firmy ubezpieczeniowej.